PomniejszZwykłyPowiększ

Perspektywa 2014-2020

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Pracownicy PIFE udzielą konkretnej informacji na temat aktualnie dostępnych możliwości pozyskania dotacji, zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskażą instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

Szczegółowe informacje na temat usług PIFE oraz kontakt:

Powołanie Komintetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - wersja z 18 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że projekt RPO WM 2014-2020 został poddany weryfikacji międzyresortowej w Komisji Europejskiej w dniach 10-16 grudnia 2014 r. W wyniku wniosków z ww. weryfikacji projekt RPO WM 2014-2020 został zaktualizowany, a w dniu 18 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął ostateczną wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Program został przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej.

projekt RPO WM 2014-2020 wprowadzony do systemu SFC

Szanowni Państwo,

Podajemy do publicznej wiadomości zaktualizowany na dzień 9 grudnia br., projekt RPO WM 2014-2020 uwzględniający wszystkie uwagi KE jakie w przeciągu ostatniego 3 miesięcznego okresu negocjacji zostały zgłoszone do Programu.

Tym samym pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 9 grudnia br., RPO WM 2014-2020 zostało zamieszczone w systemie informatycznym SFC, a następnie zostanie jeszcze poddane ewaluacji ze strony KE, w wyniku której mogą nastąpić kolejne aktualizacje Programu.

Kontrakt terytorialny podpisany

25 listopada br., minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali w obecności premier Ewy Kopacz i prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz kontrakt terytorialny. To niezwykle ważny dokument dla całego województwa, w tym dla stolicy.

Komunikat o konkursach w 2015 roku w ramach RPO WM 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków na 2015 r. w ramach RPO WM 2014-2020 zostanie opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu Programu.

Informacja o przebiegu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 z Komisją Europejską

 

Przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską jest projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, przyjęty przez Zarząd Województwa 10 kwietnia br. Rozmowy odbyły się w III rundach:

I – 25 września br. w Warszawie

II – 3 października br.  w Warszawie

Komunikat na temat konkursów w 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Biorąc pod uwagę postanowienia art. 102 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 29.08.2014 r., poz.

projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (wersja 1.3)

Szanowni Państwo,

rozpoczął się kolejny okres programowania. Na lata 2014-2020 Mazowsze otrzymało 3,8 miliarda euro. Środki te są szansą dla naszego regionu na dalszy rozwój i realizację celów „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze”.

Raport z konsultacji społecznych projektu RPO WM 2014-2020 (wersja 1.2)

W dniach 29 stycznia-5 marca 2014 r., odbyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (wersja 1.2).

Przebieg oraz wyniki przedmiotowych konsultacji zostały przedstawione w załączonym poniżej Raporcie.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych uwag wraz ze sposobem ich rozpatrzenia stanowi załącznik nr. 1 do przedmiotowego Raportu.

 

Strony