PomniejszZwykłyPowiększ

Perspektywa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska w dniu 12 lutego 2015 r. przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw, w tym dla województwa mazowieckiego.

Województwo Mazowieckie otrzyma na inwestycje 2,61 mld euro (z czego wkład UE wynosi 2,08 mld euro).
Oczekiwane wyniki to między innymi:

Spotkanie w sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT)

W dniu 19 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie robocze poświęcone zasadom aplikowania o środki w ramach Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych obszarami strategicznej interwencji – problemowymi poprzez regionalne inwestycje terytorialne (RIT), a także dalsza praca nad tymi dokumentami.

Ostrzegamy przed oszustami!

W związku z sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na oferowaniu płatnych analiz dotyczących uzyskania dofinansowania informujemy, że wszelkie dokumenty, poradniki, informatory itp., wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich, są BEZPŁATNE.

Procedura powoływania Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Wymagania w stosunku do kandydatów na członków i stałych zastępców członków Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 - 2020).

W Komitecie Monitorującym organizacje pozarządowych reprezentować będzie 8 członków, z których każdy posiadać musi zastępcę. Wśród nich musi znaleźć się:

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Pracownicy PIFE udzielą konkretnej informacji na temat aktualnie dostępnych możliwości pozyskania dotacji, zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskażą instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

Szczegółowe informacje na temat usług PIFE oraz kontakt:

Powołanie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - wersja z 18 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że projekt RPO WM 2014-2020 został poddany weryfikacji międzyresortowej w Komisji Europejskiej w dniach 10-16 grudnia 2014 r. W wyniku wniosków z ww. weryfikacji projekt RPO WM 2014-2020 został zaktualizowany, a w dniu 18 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął ostateczną wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Program został przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej.

projekt RPO WM 2014-2020 wprowadzony do systemu SFC

Szanowni Państwo,

Podajemy do publicznej wiadomości zaktualizowany na dzień 9 grudnia br., projekt RPO WM 2014-2020 uwzględniający wszystkie uwagi KE jakie w przeciągu ostatniego 3 miesięcznego okresu negocjacji zostały zgłoszone do Programu.

Tym samym pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 9 grudnia br., RPO WM 2014-2020 zostało zamieszczone w systemie informatycznym SFC, a następnie zostanie jeszcze poddane ewaluacji ze strony KE, w wyniku której mogą nastąpić kolejne aktualizacje Programu.

Kontrakt terytorialny podpisany

25 listopada br., minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali w obecności premier Ewy Kopacz i prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz kontrakt terytorialny. To niezwykle ważny dokument dla całego województwa, w tym dla stolicy.

Strony